Pozvánka FID 4. ročník

Srdečne pozývame odbornú verejnosť na 4. ročník Fóra imunodeficiencií (FID), ktoré sa uskutoční v dňoch 29.9.-30.9.2016 v Košiciach. Budeme sa venovať novinkám, skúsenostiam a problémom v oblasti primárnych a sekundárnych imunodeficitov.

Tešiť sa môžeme na zaujímavých hostí. Pozvanie na podujatie prijala MUDr. Júlia Horáková, PhD., ktorá pôsobí ako zástupca prednostu a vedúci lekár Transplantačnej jednotky krvotvorných buniek na Klinike detskej hematológie a onkológie DFNsP v Bratislave a Prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc., prednostka Kliniky pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Ďaším významným hosťom bude aj tento rok Doc. MUDr. Vojtech Thón, PhD., zástupca prednostu Ústavu klinickej imunológie a alergológie na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., prerektor Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.

Tešíme sa na Vašu účasť a prijemnú diskusiu.

Pozvánka 4FID v .pdf

Mám zájem o 4. ročník Fóra imunodeficiencií (FID)

Pozvanka 4FID_00

Pozvanka 4FID_01Pozvanka 4FID_02

Pozvanka 4FID_03