Fórum imunodeficiencií 2022

Vážení kolegovia, milí priatelia,

v mene Občianskeho združenia raritných ochorení si Vás dovoľujeme pozvať na jubilejný 10. ročník nášho podujatia.

Pevne veríme, že tak, ako po minulé roky sa podujatia zúčastnia odborníci zo Slovenska i zo zahraničia a po dvoch rokoch i prezenčnou formou. Budeme radi, ak sa rozhodnete prezentovať na našom podujatí i Vaše poznatky a skúsenosti.

V prípade záujmu o aktívnu účasť, Vašu alebo Vašich spolupracovníkov, nás kontaktujte na: oz.raritne@gmail.com do 15. 9. 2022 Registrácia na aktívnu i pasívnu účasť bude prebiehať cez našu stránku www.ozro.sk kde budú postupne zverejňované aj bližšie informácie.