Prezentácie 2018

Žiadosť o zaslanie celých prezentácií

 

 

Zoznam prezentácií:

Nagy - Sekundárne imunodeficiencie - spolupráca urológa a imunológa          Raffáč - Imunomodulácia pri recidivujúcich zápaloch močových ciest

Sekundárne imunodeficiencie                                           Imunomodulácia pri recidivujúcich zápaloch

 

Snímka1          Snímka2

Možné mechanismy účinku imunomodulace                                     Lieková politika v SR

 

Snímka5          Snímka3

Histopatologické rysy                                                                           Biologická liečba

 

Snímka4          Snímka5

Imunodeficiencie a disbiózy                                                 Diferenciálna diagnostika angioedému

 

Snímka7           Snímka6

Problematika očkovania z pohľadu porúch                              Komplementové vyšetrenia

 

Snímka8           Snímka9

Selektívna deficiencia IgA a CVID                              Splenektómia u detí s hematologickými ochoreniami

 

Snímka10           Snímka11

PID in Bulgaria – National Expert                                                    Spectrum of diseases

 

Snímka12          Snímka13

Complexity of relations between hereditary                            Benigna lymfatická proliferácia

 

Snímka14          Snímka15

Onkologické komplikácie                                                                  Infekčné komplikácie

 

Snímka16          Snímka17

Inozín pranobex                                                                        Perzistujúca herpetická infekcia

 

Snímka18              Snímka19

Recidivujúce infekcie dýchacích ciest u detí                            Substitučná imunoglobulínová liečba

 

Snímka1           Snímka2

Liečba vysokodávkovým IVIG                                             IgG4 asociovaná sklerozujíci cholangitida

 

Snímka3          Snímka4

Substitúcia imunoglobulinov                                                           Od teorie po prax

 

Snímka6           Snímka7

Využitie imunomodulátorov                                                  Keď zjednodušenie prináša lepší benefit

 

Snímka8           Snímka9

Tip pre atyp                                                                      Imunoterapia ako súčasť komplexnej liečby

 

Snímka10          Snímka11

Špecifiká hereditárneho angioedému                                      Syndrómy periodických horúčok

 

Snímka12               Snímka13

Organisation of PID Care in Hungary                                 Nová možnosť subkutánnej aplikácie SCIG20

 

Snímka14

Syndróm APDS – Zriedkavý primárny imunodeficit