Venujte nám 2% z dane

Vážení priatelia a kolegovia,

využite možnosť rozhodnúť o použití 2% svojich daní a podporte Občianske združenie raritných ochorení “OZRO”!
Vaše  rozhodnutie poslať 2% z dane práve nášmu občianskemu združeniu  podporí  náročné  projekty zamerané na zlepšenie  života pacientov so vzácnymi  ochoreniami a primárnymi imunodeficitmi.

 Ak ste Fyzická osoba – živnostník: Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane (XIII. oddiel). Uveďte meno organizácie: Občianske združenie raritných ochorení OZRO Právna forma: nezisková organizácia.IČO:42323631  Sídlo: Fatranská 1, 04011, Košice. Žiadne iné tlačivo podávať netreba.(tlačivo na poukázanie 2% z dane)

Ak ste zamestnanec: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vydanie “Potvrdenia o zaplatení dane”. Následne vypíšte tlačivo (tlačivo na poukázanie 2% z dane) o poukázaní 2% z dane a obe tlačivá doručte do 30.3. na príslušný daňový úrad podľa bydliska.

Ak ste právnická osoba: V časti IV. daňového priznania vyplňte horeuvedené údaje o našej neziskovej organizácii. Darovať môžete v každom prípade aspoň 1,5% z dane. 2% z dane môžete darovať len vtedy, ak Vaša firma poskytla súčasne verejnoprospešný dar (aj inej organizácii) vo výške 0,5% z dane.

Náš účet je: Občianske združenie raritných ochorení, Poštová banka, a.s., 20534683/6500

Ďakujeme! Veľa malých súm vytvorí veľkú sumu, ktorá už dokáže pomôcť pacientom.