Prezentácie 2017

1      2

Úvodná                                                                         Urbančíková-Fórum imonodeficiencií-2017

3      4

Thon_Košice2017_ final_TSST_1                              Šafčáková, 5.FID, 28.-29.9.2017, KE

5      6

Straková – fSCIGForum ID Košice 2017                  Raffáč – Preferencie

7      8

Raffáč – Kooperácia ortopéd                                     Raffáč – Imunomodulácia transfer faktorom

9      10

Raffáč – CD4 lymfopénia                                           Ostró – Makrofágy aktivačný syndróm (MAS)

11      12

MUDr.Rajczyová, Herpes Zoster                               Lapšanská – Nepodceňujme gynekologické zápaly

13      14

Králičková – Košice                                                     Keszegh – Lymska_borelioza

15      16

Kampe – Imunomodulačná liečba                            Jeseňák IgG substitúcia

17      18

Jeseňák HAE Košice FIDS Košice 2017                  Jeseňák DG vakcinácia FIDS Košice 2017

19      20

HOCHMUTH – Inosine pranobex                              Hlinka – IgG podtriedy

21      22

Global_Ig_IsoLo_Core_Slide_Deck                           Gabzdilova_LPO

23      24

Gabzdilová 2 – Privigen_FID2017                             Firment – Sepsa Forum

25      26

Dr. Zollerová -5.FID kosice                                         Cibur – Kooperácia traumatológ-imunológ

27      28

Borzová – TF-imunodeficity                                        Balogová – immodin_5.forum