Mám záujem o “PASÍVNU” účasť na FID

Titul :
Vaše meno * :
Registračné číslo SLK * :
Registračné číslo ČLK * :
Pracovisko :
Fakturačné údaje - vyplňte, ak požadujete zaslať faktúru za úhradu účastnického poplatku.
Názov :
Adresa :
PSČ :
Mesto :
IČO :
DIČ :
DIČ DPH :
Telefón * :
  Zadajte požadovaný formát telefónneho čísla v medzinárodnom formáte.
Email * :
1

* povinné údaje

Registračný poplatok pre účastníkov zo SR registrovaným v SLK je 10 € a je potrebné ho uhradiť do 7.12.2021 na bankový účet:
IBAN SK9165 0000 0000 0020534683.
Ako variabilný symbol je nutné pre identifikáciu platby použiť Vaše registračné číslo v SLK. Do poznámky platby uveďte svoje meno a priezvisko.

Registračný poplatok pre účastníkov z ČR registrovaným v ČLK je 150 Kč a je potrebné ho uhradiť do 7.12.2021.
Ako variabilný symbol je nutné pre identifikáciu platby použiť Vaše registračné číslo v ČLK. Do poznámky platby uveďte svoje meno a priezvisko.

¹ Týmto dávam súhlas Občianske združenie raritných ochorení, na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto dokumente na účel spracovania prihlášok rozosielanie informačných e-mailov v zmysle zákona c. Z. 122/2013 o ochrane osobných údajov a rovnako na poskytovanie údajov tretím osobám v zmysle zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomnou formou.

V prípade otázok nás kontaktujte na uvedený email “oz.raritne@gmail.com“, alebo pomocou kontaktného formulara v kolonke “Kontakt”. Pre manuálne prihlásenie nás kontaktujte emailom “fid.ozro@gmail.com“.

Ďakujeme.