Mám záujem o “AKTÍVNU” účasť na FID

Titul :
Vaše meno * :
Registračné číslo SLK * :
Registračné číslo ČLK * :
Adresa :
PSČ :
Mesto :
Telefón * :
Email * :
Názov prednášky * :
Autor * :
Súhlas *  "Súhlasim s používaním abstraktu v Zborníku abstraktov na
www.ozro.sk"
Prednáška :   max. 15MB
1

* povinné údaje

¹ Týmto dávam súhlas Občianske združenie raritných ochorení, na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto dokumente na účel spracovania prihlášok rozosielanie informačných e-mailov v zmysle zákona c. Z. 122/2013 o ochrane osobných údajov a rovnako na poskytovanie údajov tretím osobám v zmysle zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomnou formou.

V prípade otázok nás kontaktujte na uvedený email “oz.raritne@gmail.com”, alebo pomocou kontaktného formulara v kolonke “Kontakt”. Pre manuálne prihlásenie nás kontaktujte emailom “fid.ozro@gmail.com“.

Ďakujeme.