Mám záujem o “PASÍVNU” účasť na FID

* povinné údaje Registračný poplatok pre účastníkov zo SR registrovaným v SLK je 10 € a je potrebné ho uhradiť do 30.11.2020 na bankový účet: IBAN  SK9165 0000 0000 0020534683. Ako variabilný symbol je nutné pre identifikáciu použiť Vaše registračné číslo v SLK. Do poznámky platby uveďte svoje meno a priezvisko. Registračný poplatok pre účastníkov z ČR registrovaným v ČLK je 100 Kč a je potrebné ho uhradiť do 30.11.2020. Ako variabilný symbol je nutné pre identifikáciu použiť Vaše r...
Viac

Mám záujem o “AKTÍVNU” účasť na FID

* povinné údaje ¹ Týmto dávam súhlas Občianske združenie raritných ochorení, na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto dokumente na účel spracovania prihlášok rozosielanie informačných e-mailov v zmysle zákona c. Z. 122/2013 o ochrane osobných údajov a rovnako na poskytovanie údajov tretím osobám v zmysle zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomnou formou. V prípade otázok nás kontaktujte na uvedený email ...
Viac