Dajte nám šancu

Dajte nám šancu

akýmkoľvek darom, prípadne zaslaním 2(3)% z dane.

Vďaka Vaším 2%

Vďaka Vaším 2%

zlepšíme  život pacientov so vzácnymi  ochoreniami. Ďakujeme !!!

Občianske združenie raritných ochorení

Občianske združenie raritných ochorení

zameraním na zriedkavo sa vyskytujúce – raritné – ochorenia.

XI. Fórum imunodeficiencií 2023

LIVE STREAM

OBČIANSKE ZDRUŽENIE RARITNÝCH OCHORENÍ

    Občianske združenie raritných ochorení bolo založené v roku 2012 zamestnancami a priateľmi Oddelenia laboratórnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Jeho vznik bol reakciou na potrebu investícií v oblasti zvýšenia kvality vyšetrovania biologického materiálu v diagnostike ochorení so zameraním sa na zriedkavo sa vyskytujúce – raritné – ochorenia ako napríklad primárne imunodeficiencie alebo niektoré geneticky podmienené ochorenia.     Svojou činnosťou chce podporovať skvalitnenie doteraz vyšetrovaných, ako aj zavádzanie nových, často finančne náročných metodík. V súčasnosti sa angažuje v projekte ...

Aktuálne

Fórum imunodeficiencií 2023
20 jún

Fórum imunodeficiencií 2023

Vážení kolegovia, milí priatelia, v mene Občianskeho združenia raritných ochorení si vás dovoľujeme...
Fórum imunodeficiencií 2022
31 aug

Fórum imunodeficiencií 2022

Vážení kolegovia, milí priatelia, v mene Občianskeho združenia raritných ochorení si Vás dovoľuje...
Fórum imunodeficiencií 2021
13 okt

Fórum imunodeficiencií 2021

Vážení kolegovia, milí priatelia, v mene Občianskeho združenia raritných ochorení si vás dovoľujem ...

Venujte nám 2% z dane

SPONZORI A PARTNERI

Náš team

admin
" Žiješ taký deň, akým si ho spravíš."
OZRO Redaktor
Náš team